Grå natur, det disigt är, vatten överallt, 

vattenånga, dimma överallt, 🌫

asfalten blänker svart, 

himlen är grå, luften är dimmig, 

gräset blänker vått, 

tyst och stilla ute, en grå och dimmig dag

cc8.jpg?1470461776