"Överge världen. Gör bot. Ge upp begären och lustarna, och du ska nå ditt mål."
- Shah al-Kirmani

Gör bot, bli bättre, 
släng bort begäran, 
släng bort lustarna, 
då du bättre blivit, 
en bättre människa 😌