Global Compact for Migration (GCM), 
hälsosam medvetenhet om allas lika värde, 
infunnit har hos vissa politiker i världen, 
en fantastisk händelse, 😌 
en del av världen har vaknat, 
människor behöver en bra plat att leva ,  
låt detta spridas överallt på planeten Jorden, 
låt människorna öppna sina hjärtan för empati, 
låt universella kärleken blommstra här på Jorden.
GCM - UN news  - SR -