Flyktingar behöver hjälp, 
finns enormt många flyktingar i världen, 
vart skall dom ta väger, skall dom "dö", 
vakna ni rika eller medelmottiga stater, 
tänk inte bara på dig själv och ditt eget land, 
HALLOOOOOOO...det finns 
Global Compact for Migration, 
stater, var med, var civiliserade,
känn ansvar, 
alla
vi är planeterns barn, 

vänd inte ryggen åt detta, 
ta fram moralen, tänk globalt, 
känn efter universal kärlek inom dig.
unric -