Du är en känslomänniska, 
hälsan är beroende av dina känslor, 
positiva känslor ger bättre hälsa, 
negativa känslor ger sämre hälsa, 
så är det, 😊
så skapa varje dag positiva känslor inom dig, 
glad positiv sinne genererar bättre hälsa, 
känslorna styr dig, 
du är en känslomänniska.