Det förflutna, det över är, 
gå vidare i nuet, 
förlåt det förflutna, 
ge upp det förflutna, 
njut av nuet, 😊
bli lycklig i nuet