”Två ting fördärvar människorna: åtrå efter ära, makt och storhet, och rädsla för fattigdom och brist.”
- Sahl Ibn Abdullah al-Tustari

Åtrå och ära kan fördärva människan, 
det är.....
åtrå efter ära, och makt, 
rädsla för fattigdom, 
sträva inte för mycket ära, 
sträva inte efter rikedomar, 
var nöjd med mindre