Var lagom, 
överdriv inte, 
lagom är bäst, 
lagom människa, 
lagom beteende, 
lagom landet 😉
försöka duger