Jag ropar, var är du, 🗣

var är du? Jag ropar efter dig,

kom, kom min vän, 👭

var är du?

Försvinn inte min vän, kom tillbaks, genast.

kvinna-5.jpg?1525333687