Vad tänker du, flygande tankar, 
fantasi tankar, grubblar du, 
tankarna flyger, 
snabba tankar, som blixten, 
stanna inte, 
låt tankarna vandra.