Så tyst, vad är tyst, 

natten tyst är, tysta natten...

gillar dig, 

älskar tystnaden, 

älskar ensamheten...

nattens ensamhet, 

underbart, härligt, harmoniskt.

aa6.jpg?1505740882