Så tyst, vad är tyst, natten tyst är, tysta natten...

gillar dig, älskar tystnaden, 

älskar ensamheten...nattens ensamhet, 

underbart, härligt, harmoniskt.

aa6.jpg?1505740882