’’TROENDE! Välj inte judar och kristna till era bundsförvanter – de stöder och skyddar varandra – och den av er som söker deras stöd och skydd blir en av dem. Gud vägleder inte de orättfärdiga.’’ Koranen 5:51

’’Troende! Välj inte till bundsförvanter dem som ger er tro till föremål för hån och skämt, vare sig de hör till dem som mottog uppenbarelsen före er tid eller till förnekarna – men frukta Gud, om ni är sanna troende.’’Koranen 5:57

Det som gäller är följande:

"Det är inget fel med att utveckla en personlig vänskap med icke muslimer för att få honom/henne att förstå Islam. Allah SWT har beordrat alla muslimer att behandla goda icke muslimer med vänlighet och rättvisa."

"Den engelska översättningen av verserna är inte helt korrekt, eftersom det ord som används - ’’vänner’’ är taget ur sitt sammanhang. Ordet ’’allierade’’ är det korrekta, för i verserna talar Allah SWT till muslimerna som en grupp som tar en grupp av människor eller samhälle som ’’Awliyaa’’, vilket passar utmärkt med ’’allians’’ än bara en personlig ’’vänskap’’ på en individuell nivå."
(Källa: islamsvarar.se)

PS:
Sidan Islam svarar har tömt sitt innehåll, tyvärr.