Vågar du älska alla? 
Visa kärlek och omtanke? 
I en galen värld, det ett välsignelse är,
att känna kärlek, universal kärlek, 
älska alla människor, 
Allt detta gör, 
att man vuxit, vuxit mentalt, 
vuxit psykiskt, vuxit själsligt, 
man mognat har