Titta framåt, titta bakåt, 
titta vänster, titta höger, 
vad ser du, du världen ser, 
människorna, naturen, 
du Jorden tillhör, 
alla människor planetens barn är, 
bli vän med världen.