Dessa tider, oroliga tider, 
världen blöder, planeten blöder, 
människan blöder, 
rena planeten, rena människan, 
älska varandra, hjälp varandra, 
bevara mänskligheten, 
bevara planeten.