Vänner, bekanta, 👫
vem är en vän, 
vem är en bekant, 
vännen ger vänskap, 
vännen lyssnar, 
vännen lämnar dig inte.