Tystnad, härligt det är, 
Tystnad alla behöver, 
bara ibland, 
Samla tankarna, 👍
hämta styrka i tystnaden.