Folklig rikedom, mänsklig rikedom, 
mångkultur, Jordens rikedom, 
människor, 
vi människor alla är, 
med samma värde, 
alla samma värde har, 
älska alla, kan du? 😍
lär dig medmänsklighet.