Gränslös fri kärlek, fri kärlek, 
känner inga gränser, gränslös värld, 

kärlek vinner, 💋
gränserna försvinner,
internationel kärlek, 
stor är,
gränserna begränsar inte,
Kärlek blomstrar, kärlek vinner.