Kvinnan fri är, mannen fri är, 
kvinnan unik är, mannen unik är 
låt detta vara, acceptera, 
lär känna varandra, tyck om varandra, 
älska varandra, frihet åt alla.