Barn, vuxen, 
gamling, aldrig färdig, 
livet kort, mycket lära, 
acceptera, så livet är