13-21 - De som mest av alla bidrar till världens fördärv är de som har de högsta tankarna om sig själva.
--Abdal hakim Murat

Egenkärlek fördärvar, 
fördärvar Jorden, lyssna, 
älska förnuftigt, du är unik, 
du är som alla andra, 
en människa du är, glöm adrig detta.