Man lär av sina mistag...av sina misstag växer man...då gör man inte samma misstag om och om igen...men om du upprepar din misstag, då har du inte lärt något.