Lagom är bäst, 
landet lagom, finns det? 
nej, landet lagom finns inte, 
lagom människa? ibland finns, ibland inte, 
svårt lagom vara, försöka duger, 
försök försök försök, frossa inte i mat, 
var inte köpgalen, var inte extremist, 
bättre vara neutral än negativ, 
det bästa, positivitet, 
tänk positivt, 
var lagom så gott det går.