Kalldusch, kalldusch, 

svalka hela kroppen, 

svetten rinner, 

hög temperatur, 

orkar snart inte mer 

  aa4.jpg?1505690731