Jag ropar, var är du,

var är du?

Jag ropar efter dig,

kom, kom min vän, 

var är du?

Försvinn inte min vän, 

kom tillbaks,

genast.

woman.11.jpg?1422335072