Jag ropar, var är du,var är du?

Jag ropar efter dig,

kom, kom min vän, var är du?

Försvinn inte min vän, kom tillbaks, genast.

woman.11.jpg?1422335072