Buller hela dagen lång, 

arbetarna ute arbetar, 

bullrande arbete, 

stackars örönen, 

öronen börjar vänja sig, 

psyket bullertålig blivit har.

woman.12.jpg?1422335062