Titta på ditt innersta, det innersta i dig, 
inne i dig, ditt psyke, 
dina känslor, hitta dig själv, 
kasta bort det "elaka", 
titta på godhet inom dig, 
hitta godheten hos dig, 
bli mänsklig och god,