Kära kära människa, lär dig empati, 
älska dig själv och älska dina medmänniskor, 
"bada" i kärlek, kära kära människa, 
lär dig älska alla.