Dessa olyckliga, fattiga folk,
Förtryckta folk, gatans tiggare, 
det romska folket, 
låt barmhärtighet råda, 
öppna ditt hjärta, 
låt empatin flöda, låt kärleken flöda