Hjälp andra, andra bättre mår, 
du bra mår, väbefinnande känns, 
bra det känns, var vänlig, 
var hjälsam, bidrag till det goda.

Ju mer vi bryr oss om andras välbefinnande, desto större blir vårt eget. 
-- Dalai lama

När man hjälper andra på alla möjliga sätt, får man en välbefinnande känsla, man vet att man uträttat något gott...och samtidigt som man själv mår bra, mår även mottagaren bättre, han hon ser att någon bryr sig.