Hatet hand i hand, sorligt så sorligt, 
varför hata? mår du dåligt? 
har du kaos i själen? så sorligt så sorligt, 
sorligt med allt hat, hat är destruktivt, 
hat gör dig sur, hat gör dig elak, 
hat gör dig "ful", hat gör dig "dum", 
hör du...
spola bort hatet, 
det går, 
kämpa emot rasism i ditt hjärta. 
kämpa emot även allt annat hat.