Olika stater, olika religioner, 
olika kulturer, olika statskick, 
acceptera detta, 
sök fred, sök samvaro, 
sök handelsavtal, hjälp varandra.