Obalans i Världen, 
stora klyhtor, rika och fattina, 
striderna ökar, 
rika skapar obalans, 
fattig bli fattigare, 
balansera på livets lina, 
tappa inte modet, förbli mänsklig