Bevara världsfreden, 
rösta på medmänsklighet, 
rösta på demokrati, 
kasta bort rasism, kasta bort islamofobi, 
kasta bort sovjeträdslan, 
kasta bort kvinnoförnedring, 
rösta på demokrati.