Tankens kraft, stort stort är, 
tänk positivt, låt det goda vinna, 
goda tankar, goda gärningar ger, 
tänk positivt,