Meditera, älska tystnad, 
var stilla, lyssna till ditt innersta, 
lär dig, harmoni, positivitet, 
älska dig själv, älska andra.