Mångfall. 
människor från överallt, 
många nationaliteter, 
många etniciteter, många kulturer, 
många olika språk, 
vad är det? Sverige, 
det Sverige är, underbar Sverige.