Du människa, förändra dig, 
situationen annorlunda, världen annorlunda, 
tänk på samhörighet, hjälp varandra, 
vi ett folk är, vi människor är, 
planetens invånare, samma släkte vi är, 
visa empati, visa förståelse...