En värld, en Jorden, 
vårt hem, mänsklighetens hem, 
vapen, krig, 
vinster, elände, 
vakna människa, älska alla, 
älska mänskligheten.