Bli lycklig, bli god, 
ha medkänsla, var medmänsklig, 
älska alla, var hjälpsam, 
bli nöjd, var nöjd med dig själv, 
acceptera andra, 
vandra livets goda vägar, 
bli lycklig.