Kära kära hjärna, tankarnas hem, 
måste städa där, 
bort med tokiga tankar, 
bort med elaka tankar, 
ta fram det goda istället, 
det goda fram i reala livet, 
lär dig att sålla bland dina tankar, 
allt i tankarna behöver inte dagsljus :) 
agera klokt, tala klokt.