Ren natur, du ansvarar, 
bevara renheten, bevara naturen, 
skräpa inte, inga gifter, 
lär andra, älska naturen.