Planeten Jorden, rund som en ost :) 
blågrön planet, vattenplanet, 
mycket grönska, mycket liv, 
"herre"-status människans, 
planeten lider,andra djur lider, 
människan egoist, förstör planeten, 
skärp dig människa, finns bara denna Jord, 
en enda Jord.