Olikhet, olikhet bra, 
aldrig tråkigt, lära nytt, 
bli mångsidigt, bli tolerant, 
acceptera, älska, 
älska olikehet, 
älska mänsklighet.