Människovänlig, vem då, 
du, ni, jag, 
älska människor, alla människor, 
njut av samvaron, var positiv, 
positiva ord, positiva handlingar, 
människovänlig, empatin flödar, 
kärlek flödar, njut av världen, 
njut att vara vänlig.