Sök efter fred, sök efter harmoni, 
hjälp behövande, 
acceptera alla, älska alla 
men våga vara kritisk, 
kritisk för orättvisor, 
kritisk för hat...älska alla, 
hjälp freden på traven :)