Gilla alla, tyck om alla, 
älska alla, flyktingar, romer...
tyck om alla...alla människor, 
då du mänsklig är, visa tolerans, 
visa kärlek, visa empati.