Religiösa citat om homo och bisexuella

Bibeln - kristendom

3 Mosebok 18:22 ”Du skall inte ligga hos en man som en man ligger hos en kvinna. Det är en styggelse”

3 Mosebok 20:13 ”Om en man ligger hos en annan man som man ligger hos en kvinna så gör båda en styggelse.”

5 Mosebok 22:5 "En kvinna får inte bära mansdräkt, och en man får inte ta på sig kvinnokläder, ty Herren, din Gud, avskyr alla som gör sådant."

Romarbrevet 1:26 ”Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse.”

1 Korinthierbrevet 6:9-10 ”Inga otukiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män, (…) ingen sådan för ärva guds rike.”

Koranen - Islam

Sura 7:91 ”Måste ni begå sådana skamliga gärningar som ingen i världen har begått före er? Ni går, upptända av lust, till män i stället för till kvinnor! Nej, ni driver verkligen era utsvävningar för långt!”

Sura 26:165-166 ”Måste ni, ensamma i hela världen söka er till ert eget manliga kön, och förbigå dem som er Herre har skapat hustrur åt er? Ni överskrider verkligen alla gränser!”

Vedalitteraturen - Hinduism

Srimad-Bhagavatam 3.20.26 ”Min Herre Brahma, skydda mig från dessa syndfulla demoner som rasar med en lust för homosexualitet och som har kommit för att anfalla mig!”

Pali Tipitaka - Buddhism

Tredje regeln ”Jag antar träningens regel att inte gå fel i sexuell njutning.”