2016-02-11
‘Abdu’l-Bahá opetti, että kaikki on sisaria ja veljiä keskenään.

Olemalla ystävällinen ja rakastavainen kaikkia kohtaan, antaa se voimaa ja opetusta muillekkin jotka ehkä alkaa olla ystävällisiä. On aina lähdettävä omasta itsestään, oltava hyvä esimerkki muille. Jokainen kuitenkin tekee koko ajan virheitä, emmehän ole täydellisiä, älkäämme tuomitko muita heidän virheittens takia, näyttäkäämme heille tietä, hyvyyden tietä. Pahaa ei paranneta pahuudella. "Paha ja huono", parannetaan hyvyydellä kaikkein parhaiten, jos on otollinen saaduista neuvoista ja toisen elämäntyylistä.

När en människa vänder sitt ansikte mot Gud, finner hon solsken överallt. Alla människor är hennes bröder. Låt inte vedertagna seder vara skuld till att ni uppträder kyligt och osympatiskt när ni möter främmande människor från andra länder. Se inte på dem, som om ni betraktade dem som missdådare, tjuvar och tölpar. Ni tror att det är nödvändigt att vara mycket försiktig så att ni inte utsätter er för risken att behöva stifta bekantskap med sådana, kanske inte önskvärda personer.
Jag ber er att inte endast tänka på er själva. Var vänliga mot främlingar, vare sig de kommer från Turkiet, Japan, Persien, Ryssland, Kina eller något annat av världens länder.
Hjälp dem att känna sig som hemma. Tag reda på var de bor. Fråga om ni kan vara dem till någon nytta. Försök att göra deras liv en smula lyckligare.
Även om det ni först misstänkte någon gång skulle vara sant, fortsätt ändå att vara vänliga mot dem. Denna vänlighet kommer att hjälpa dem att bli bättre.
- ‘Abdu’l-Baha

--------------------------------------------------


På svenska
2016-03-15
Sufism

(Sufismens grundläggande drag är hängivenhet för tillbedjan, att i kärlek ägna sitt liv åt Gud, den Högste, likgiltighet för världsligt prål och sken, avhållsamhet från att söka de njutningar, den ekonomiska framgång och prestige som de flesta människor söker, samt ett liv i tillbakadragenhet ägnat åt tillbedjan av Gud i ensamhet. Detta var det rådande förhållningssättet bland Profeten)
-----------------------------------------------------


2017-01-10
Kukaan ihminen ei ole täydellinen

Kukaan ihminen ei ole täydellinen...Jokainen ihminen kamppailee itsensä kanssa koko ajan, jotkut enemmän ja toiset vähemmän.
Kaikilla ei ole tarmoa ja tai halua ja tai ymmärrystä yrittää muuttaa itseään paremmaksi.
Se on luonnonlaki, että ihmiset on henkisesti eri tasolla samalla tavalla kuin ihmiset on fyyssisesti eri tasolla.
Jokainen ihminen on omalla henkilökohtaisella tasollaaan kehityksessä...Se on hyväksyttävä...Se on vaan niin.
Juuri sen takia kun ihmiset on eri tasolla henkisessä kehityksessään, esiintyy maailmassa monenlaisia ihmisiä, hyviä, pahoka ja siltä väliltä, joka ikinen ihminen on omalla tasollaan henkisesti ja toimii sen tasonsa mukaisesti.
Ketään ei voi opettaa eteenpäin tässä asiassa ilman, että ihminen itse haluaa ja ymmärtää muuttaa itseään...Voi vain puhua ja tai kirjoittaa ja kertoa, kuuntelija, lukija joutuu aina itse ymmärtämään tai ei-ymmärtämään kuulemaansa, lukemaansa.
Mutta jokaisella on mahdollisuus menneä eteenpäin henkisessä kehityksessään, jos haluaa ja ymmärtää.
Ketään ei pakoteta, ihmisellä on vapaus itse päättää omasta henkisestä kehityksestään sen mukaan millä tasolla ajatukset liikkuu.
Tämä ei ole mitään uskovaisten höpinää...tämä on kuin kehitysoppia...ihmisen henkistä kehittymistä.
Ihminen kehittyy koko ajan, toiset nopeasti, toiset hitaammin...jokainen kehittyy, kehittyy siis omaa tahtiaan...Kaikkein helpommin näkee ihmisen fyyssisen kehityksen...Hengellistä kehittymistä on hieman vaikeampi nähdä...sillä jokainen ajattelee asiaa omalla tasollaan sen tason kaltaisesti missä juuri sattuu olemaan.
Kaikkea ei siis voi ymmärtää vielä. Kukaan ei ole seppä syntyessään.

-----------------------------------------------

2017-05-12
Ihmiset eri tasolla kehityksessään

Ihmiset eri tasolla kehityksessään, sille ei kukaan mitään voi, maailma on tällainen, jokainen menemme omalla tavalla eteenpäin, oman ymmärryksemme tasolla...Tämän takia maailma on kuin sillisalatti, on monen monen laista ihmisajatusta ja käyttäytymistä...Hyväksyttävä se on ja yritettävä sopeutua.
--------------------------------------


2018-0216
Universaalinen rakkaus on suositeltava tavoite kaikille ihmisille. 

Hyvyys ja rakkaus on suositeltava tavoite kaikille ihmisille. Ei ainoastaan heille jotka yrittävät vaeltaa henkisellä polullaan. Kaikki vaeltaa omia polkujaan. Ihminen on kehittyy koko ajan, jotkut nopeammin, toiset hitaammin, jokainen aikanaan kuitenkin. Antakaamme toinen toistemme mennä polkujamme, etenkin kun emme ole toinen toistamme parempia ihmisinä.
Polkumme on omamme, älkäämme soimatko toinen toisiamme polkujemme mutkaisuudesta. Suoraan on vaikea mennä. Kukaan ei osaa mennä täysin suoraa polkua kohti universaalista rakkautta ihmisenä. Mutkien kautta opimme uutta itsestämme.
------------------------------------------------


2018-04-23

Elävöittävä rakkaus

Rakkaus on yksi maailman yksinkertaisimmista asioista. Silti rakkauden tie on kivikkoinen ja täynnä ihmismielen rakentamia esteitä. Rakkauden kaksoiskäsky on piirtynyt jokaisen kristityn sydämeen aivan samoin kuin se on piirtynyt kaikkien niiden sydämiin, jotka ovat elävän Jumalan lapsia. Eli ne, jotka hengessään kurottavat kohti korkeampaa ja puhtaampaa olemassaoloa riippumatta siitä, mihin uskontokuntaan he kuuluvat tai ovat kuulumatta. Rakkaus on myötätunnon, sopusoinnun, ymmärryksen ja totuuden ääni ihmisessä.

Rakkaus on niin laaja-alainen kattokäsite, että sen omaksuttuaan kaikkialliseksi elämänasenteekseen ihmisestä tulee yhtä universumin kauneuden kanssa. Nimittäin puhdas universaali rakkaus on jumalallinen ominaisuus, joka tulee eletyksi tavallisesti niinä hetkinä, jolloin ihminen tuntee suunnatonta onnea: lapsen syntyessä, rakastumisen hetkellä tai jonkin saavutuksen kautta. Onni on kuitenkin usein häilyväistä ja katoavaa. Siitä ei voi saada konkreettista otetta; se on kuin ilmassa leijuva usva.

Rakkaus ulottuessaan kaikkeen elämään: ihmistenvälisiin kohtaamisiin ja elämän toiminta-alueisiin perhe-elämästä työhön, määrittelee ihmisen asennetta olemassaoloon itseensä siten, että ihmisestä tulee Jumalan parantavan voiman kanava. Sillä sellainen ihminen, joka unohtaa itsensä tullakseen yhdeksi maailmankaikkeuden hengityksen kanssa, on niin lähellä Jumalaa, että hän jopa tiedostamattaan välittää sielullista parannusta kanssakulkijoilleen. Rakkaus ei siten ole suuria tekoja, eikä se ole vain uhrauksia. Rakkaus on palvelemisen asenne ihmisessä, joka kohtaa elämän oman itseytensä kautta.

Rakkaus on olemassaoloa puhtaimmillaan. Rakkauden asenne on lempeä mutta kova, sillä sen täytyy pitää mielessään ne periaatteet, joita ei voida uhrata epätotuuden alttarille. Rakkaus on myötämielinen ja parantava, koska se on kaiken koossapitävä voima: rakkaus on liima. Rakastava asenne ei varmastikaan olen jatkuvan olemassaolon tavan mukaista niin kauan kuin asutamme ihmiskehoa. Elämä on kaksinapainen prosessi, jossa niin sanotut vastavoimat, kuten hyvä ja paha, kuuma ja kylmä, oikea ja väärä, tasapainottelevat.

Rakkauden harmonia syntyy näiden kahden vastavoiman yhdistymisen kautta siinä leikkauspisteessä, jossa maailma lakkaa olemasta mustavalkoinen. Rakkaus ei ole sokea muiden virheille, mutta se on anteeksiantava. Rakkaus ei peittele vääryyksiä, mutta se on myötämielinen. Armo on rakkautta, joka ei kiellä tekoa mutta näkee sen osana laajempaa kokonaisuutta; osana elämän kirjoja ja ihmisten siinä tekemiä valintoja. On sanottu, että Jumala rakasti ihmiskuntaa niin paljon, että antoi heille vapaan tahdon. Miksi siis syyttää Jumalaa siitä, että ihminen omien toimiensa kautta aiheuttaa sekasortoa ja hämmennystä maan päällä?

Rakkaus elävöittää kaiken olemassaolon, mikäli se tuodaan osaksi ihmisen kokemusmaailmaa. Rakkauden astiaksi alkava ihminen vetää puoleensa parantavia energiavirtoja, jotka astian täyttyessä vuotavat yli. Rakkaus ei tarvitse uskontoa tai jumalakäsitystä. Se tarvitsee vain ihmisen, jonka ruumiissa eli sielun temppelissä se voi aktivoitua ja tulla todeksi osaksi ihmistenvälistä vuorovaikutusta ja luonnon hengitystä. Rakkaus virtaa sieluenergioiden tasolla universaalina puhdistavana voimavaikutuksena heti, kun yksilö sen itsessään sallii.

Rakkaus ei ole siten ansaittua opissa ja uskossa, vaan se on jokaisen hengen synnyinlahjana saama ominaisuus, kaiken alun ykseyden lahja kuolevaiselle mielelle mutta ikuisesti elävälle hengelle. Jos henki jatkaa olemassaoloaan ikuisesti yli rajallisen ja lyhyen olemassaolon huokauksen ruumiin vankilassa, niin eikö silloin rakkauden teko määrittele sielun luonnetta ja olemassaoloa myös vailla ruumista. Siksi rakkaus on kaikista tärkein, ohitse kaikkien uskontojen pelastussuunnitelmien ja opinkappaleiden. Rakkaus vaatii jatkuvaa itsekuria ja itsensä tarkkailua, sillä on helppo antaa itsessään tilaa kielteisille mielentiloille.

Rakkaus on vaativa laji, eikä rakkauden tietä ole koskaan helppo kulkea, vaikka rakkaus itse onkin yksinkertainen. Jeesus Kristus ilmoitti rakkauden kaksoiskäskyn, jonka jokainen ihmissydän voi omaksua uskonnosta riippumatta. Jeesus ei ollut ensimmäinen, joka lausui tuon rakkauden periaatteen, mutta hän ymmärsi sen niin täysin, että sovelsi sitä oman elämäntiensä varrella lukuisia kertoja parantamalla sairaita ja olemalla yhteydessä Isään. Sellainen ihminen, joka kykenee aktivoimaan rakkauden itsessään, ymmärtää yhteytensä kaiken Luojaan siten, ettei hänellä ole enää mitään epäselvää. Hän tulee rakkauden äänitorvekseen itsekseen, eikä hän tarvitse vahvistusta ulkopuoleltaan, koska hän on itse tuo vahvistus ja syvin yhteys elämän alkulähteeseen.

Mitä sitten on rakkauden tuolla puolen? Rakkauden vastakohtana on kaikki se, mikä etäännyttää ihmisen rakkaudesta kuten pelko. Pelko on olotila, jossa ihminen kieltää itseltään rakkauden, armon ja anteeksiannon mahdollisuuden. Jumala armahtaa, minä en, on asenne, joka on pelon synnyttämä. Pelolta voi katkaista siivet vain rakkauden kautta. Jos henki on vapaa valitsemaan rakkauden ja pelon väliltä, niin valitessaan rakkauden, henki tulee osaksi rakkauden kokemusta, ja että sen tie johtaa rakkauden maailmoihin. Mikäli henki valitsee pelon, se joutuu pelon valtaan eikä näe totuutta, johon se voi olla kosketuksissa heti niin päätettyään vapaan tahtonsa mukaisesti. Näin ollen kaikki ihmissielussa vaikuttavat ja joskus jopa taistelevat energiat ovat ihmisestä itsestään lähtöisin ja hänen itse itseensä kanavoimat. Ihminen voi valita joka hetki rakkauden tia pelon, oikean tai väärän, hyvän tai pahan. Rakkaudessa ihminen yltää tekoihin, jotka johdattavat hänet hengen tielle. Hengen, joka on puhdas, vapaa ja valmis rakastamaan jokaista sielua riippumatta sen teoista ja tekemättä jättämisistä. Rakkauden syvyys on niin suuri, että sitä voi olla vaikea ymmärtää. Sillä rakastamalla ei häviä mitään mutta voi voittaa paljon. 

- Kiia 7.1.06 -
 Kiia, 07.01.2006

-------------------------------------------


2018-04-23

Rakkaudella ei ole rajoja

Rakkaus on universaalinen, rakkaus on maailmankaikkinen. Rajaton rakkausrakkaus voittaa, rajat katoaa, rakkaus kansainvälinen,  suurta on, rajat estä ei, rakkaus kukoistaa, rakkaus voittaa. Rakkautta on myös monenlaista...on naisen ja miehen välistä rakkautta...on miehen ja miehen välistä rakkautta...on naisen ja naisen välistä rakkautta...on isän, äidin ja lapsen välistä rakkautta...on lähimmäisen rakkauttaja kaikkien suurinta on universaalianen rakkausjolloin tuntee rakkaudentunnnetta kaikkia ihmisiä kohtaan.
---------------------------------------------------2018-04-23
Onko vaikeaa rakastaa kaikkia?

Onko vaikeaa rakastaa kaikkia? älä suotta sitä murehdi, rakkautta voi tuntea monella eri tavalla, lähimmäiserakkauskin kelpaa, kelpaa ainakin muukalaisia kohtaan, ole ystävällinen, ole huomaavainen, auta aina jos suinkin vain voit, ole solidaarinen ja huomaaninen, ole hyvä esimerkki muille, tee maailmasta hieman parempi rakastamalla kaikki lähimmäisiäsi, sekä tuttuja ja tuntemattomia ja muukalaisia.
---------------------------------------------------


2018-04-23
Universaalinen rakkaus

Rakkaus on Jumalan tavoin abstrakti tunne.
Universaalinen rakkaus on tunne joka kohdistuu kaikkiin ihmisiin.
Tällä en tarkoita, että eri persoonallisuuksien kaikkia tekoja tai sanoja tulisi jatkuvasti hyväksyä, mutta itse ihmiset tulee hyväksyä ja rakastaa heitä.
Rakkautta tuntee sielun tasolla, sillä ei ole mitään tekemistä fyyssisen tai verbaalin ilmauksien kanssa..
Sielujen tasolla olemme kaikki samanlaisia ja voimme rakastaa toinen toistamme, universaalinen rakkaus, tunne joka ei vaadi toiselta yhtään mitään, se on vain tunne jonka tuntee. jos siis tuntee, abstraktinen tunne.
--------------------------------------------------


2018-04-23
Maailman laajuinen rakkaus auttaa

Hän, he , jotka haluaa yrittää osoittaa rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan, saa tehdä sen, sillä se on hyvä ja positiivinen asia. Ainoastaan hyvyys ja sopu, auttaa maailmaa.
Sen sijaan sota, viha, katkeruus ja muu negatiivisyys lisää maailman huonoa tilannetta.
Joten ei ole mitään aihetta yrittää työntää pois rakkautta ja ystävällisyyttä kansojen välillä, sillä onhan kysymyksessä maailmanrauha ja rauha ihmisten välille maailmassa.
Rauhaa ja hyvin voipaa maailmaa ei luoda vihalla ja syrjinnällä.
----------------------------------------------------------


2018-04-23
Rakaudentunne kaikkia kohtaan

Voi tuntea lämpimän tunteen kaikkia kohtaan ja se on jokinlaista rakkautta, sanon nyt myös, että tiedän, että kaikkia voi rakastaa jos vain kykenee :) ja on haluja, pienikin rakkauadentunne on rakkautta. Pienestä on hyvä alkaa, ei kukaan ole seppä syntyessään. Kyllä kaikista ihmisistä voi tykätä, jopa rakastaa heitä omalla tavallaan. Ihmistä voi rakastaa ihmisenä, pallomme asukkaana. Mutta kaikkien mielipiteitä ja ulosantia ei tarvitse tykätä. Jos ei tykkää jonkin sanoista, ei se tarkoita, että ei tykkäisi siitä ihmisestä. Jokaisen ihmisen sisällä on joitain hyvääkin sen vähemmän hyvän lisäksi. Kaikkien ihmisten persoonallisuudesta ei voi tykätä, mutta silti voi tykätä siitä ihmisestä ihmisenä, sillä siellä sisimmässä olemme kaikki samalaisia "sieluja", olentoja, siis alunperin, se on omat kokemuksemme ja omat ajatuksemme kun on muokanneet persoonallisuuksiamme. Voi rakastaa, tykätä, hyväksyä kaikki ihmiset, mutta ei tarvitse hyväksyä kaikkien persoonallisuuksia ja sanoja ja käytöstä ja tekoja. Me ihmiset kun emme aina voi käytöksellemme mitään, kokemukset tekee usein kepposia meille ja jos voi huonosti, niin sitä ärtyisämpi silloin on ja riidanhaluinen, sellaisiakin ihmisiä voi rakastaa, rakastaa heitä ihmisinä, sillä he ei juuri tällä hetkellä voi mitään tilanteelleen mihin ovat juutuneet kiinni. Ehkä aikanaan he pääsee irti siitä ja etenevät kehityksessään eteenpäin. Jos katsoo vain henkilön persoonallisuutta, niin silloin on joskus vaikeaa tykätä hänestä.
------------------------------------------------------


2018-04-23
Universaalinen rakkaus

Kun rakastat perheesi jäsentä tai maanmiestäsi, olkoon rakkautesi rajattoman rakkauden säteilyä. Rakasta Jumalassa ja Jumalan vuoksi! Kenessä tahansa havaitset Jumalan ominaisuuksia, rakasta häntä, olkoon hän omaa perhettäsi tai toista. Säteile rajattoman rakkauden valoa jokaiselle, jonka tapaat, olkoon hän omasta
maastasi, omaa rotuasi, omaa poliittista puoluettasi, tai mistä tahansa muusta kansankunnasta, mitä tahansa 
rotua tai poliittista ajatussuuntaa. Taivas auttaa teitä työssänne maailman hajaantuneiden kansankuntien kokoamiseksi ykseyden kaikkivaltiaan katoksen suojaan. Te olette Jumalan palvelijoita, jotka asutte Hänen läheisyydessään, Hänen jumalallisia auttajiaan, palvellen koko ihmiskuntaa! Jokaista ihmistä! Älkää koskaan unohtako tätä. Älkää sanoko: hän on italialainen, tai ranskalainen, tai amerikkalainen, tai englantilainen. 
Muistakaa ainoastaan, että hän on Jumalan poika, Kaikkein Korkeimman palvelija, ihminen. Kaikki ovat ihmisiä.
Unohtakaa kansallisuudet. Jumalan edessä kaikki ovat samanarvoiset! 
- 'Abdu'l-Bahá, "Puheita Pariisissa"

------------------------------------------------------


2018-04-23
Universaalinen rakkaus (2)

Universaalinen rakkaus kaikkialla, rakkaudentunne kaikkia kohtaan. Universaalinen rakkaus. se on tunne, pitää elämää yllä, välillä voimistuen, välillä heikentyen,  tietää että se on, olevan olemassa, ei tarvitse puhua siitä, ei tarvitse arjessa tiedostaa, sen vain tuntee.
---------------------------------------------------


2018-04-23
Universaalinen rakkaus (3)

Onni on rakkaudessa, missä sielut sulautuvat toisiinsa ja sydämet  ymmärtävät toistensa kieltä. 
- Kahil Gibran-

Rakkaus ihaninta kaikista rakkaudentunteista, on tunne kaikkia ihmisiä kohtaan, se on kosmista rakkautta,  kaikkia käsittävää...Rakkaus on onnea. sielut rakastaa toisiaan, ymmärtävät kaikkia kieliä, sielujen kieltä, se rakkautta on, universaalista rakkautta
----------------------------------------------------------